Kultursyn

- fordi alle skal have gode kulturoplevelser

Hvad er Kultursyn?

Kultursyn er en ledsageplatfrom under udvikling; en app, der skal gøre kulturelle tilbud lettere tilgængelige for synshandicappede ved at tilbyde dem at blive ledsaget til af en frivillig seende.

Hvorfor dette projekt?

Kulturen giver os noget at spejle os i, den giver os indsigt og udsyn. Kulturelle oplevelser er sociale, dannende og identitetsskabende. Nærværet fra kunstnere og publikum til koncerter, oplæsninger, i teateret, på festivaler og til filmvisninger beriger den enkeltes hverdag - også hvis man lever med et synshandicap.

Vil man som synshandicappet benytte samfundets kulturliv, er transporten derhen dog en udfordring i sig selv: man skal ud af hjemmet, finde rundt i byens gader og måske benytte offentlig transport. 

Disse ting kræver omstændig planlægning og afhænger i mange tilfælde af en hjælpende hånd, en ledsager eller en forbipasserende. Dertil kan kulturudbuddet være uoverskueligt at navigere i, og mange oplever at det er tidskrævende at få en ledsager via den kommunale ledsageordning.

Hvad er jeres mål?

Vi vil etablere tillidsfulde relationer mellem synshandicappede og frivillige ledsagere på baggrund af en fælles interesse for kultur. Vi vil øge tilgængeligheden ved kulturtilbud, ved at lette planlægningen og give synshandicappede mulighed for spontanitet i deres hverdag.

I forbindelse med vores projekt har vi valgt at skrive speciale om kulturens rummelighed. Specialet fungerer som et research-redskab på vejen til en endelig realisering af Kultursyn.