Hub'ens historie

Human & Legal Hub blev stiftet i 2017, samtidig med åbningen af Søndre Campus på Amager. Dengang arbejdede vi under projekttitlen "KU PLUS".

I 2019 skiftede vi navn til "Human & Legal Hub" for tydeligere at kommunikere, at vi er indgangsvinklen til de humanistiske, juridiske og teologiske perspektiver på innovation og entreprenørskab - ligesom Københavns Universitets øvrige campus har hubs med egne studierelevante perspektiver.

Vi startede som en del af I&E-satsningen på tværs af de seks fakulteter, men siden 2022 er vi blevet en del af KU Lighthouse, der fungerer som samlingspunkt for al innovation på tværs af Københavns Universitet samt vores eksterne samarbejdspartnere. I KU Lighthouse samarbejder vi omkring bl.a. iværksætterprogrammer, events og workshops samt udvikling af partnerrelationer og strategisk fremme af innovation og entreprenørskab.