Om hubben

- en tværfaglig base for studerende, undervisere og erhverv

Human & Legal Innovation Hub er Søndre Campus' innovationshub der huser studerende fra Det Humanistiske, Juridiske og Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

Der er masser af innovative studerende på Søndre Campus som forsøger at løse samfundets udfordringer med deres egne projekter og kreative idéer, og vores mål er at give plads til dem. I Human & Legal Innovation Hub får man som studerende en base hvor man kan arbejde med sit projekt og få professionel rådgivning og sparring samt et godt netværk med andre studenteriværksættere.

Vi søger så vidt muligt at kombinere flere fagligheder i vores arrangementer og lade engagerede studerende og undervisere møde hinanden på tværs af fag i vores lokaler på campus.

Nogle har startups, andre har innovative projekter, måske endda non-profit, men for rigtig mange handler det om at forbinde studerende, undervisere og eksterne partnere med hinanden i nye samarbejder. Derfor assisterer vi også med matchmaking af individuelle samarbejder og udvikling af nye projekter på tværs af undervisning, forskning og praksis, så det skaber værdi for alle parter.

Hubbens historie

Human & Legal Innovation Hub blev stiftet i 2017, samtidig med åbningen af Søndre Campus på Amager. Dengang arbejdede vi under projekttitlen KU PLUS.

I 2019 skiftede vi navn til Human & Legal Innovation Hub for tydeligere at kommunikere, at vi er indgangsvinklen til de humanistiske, juridiske og teologiske perspektiver på innovation og entreprenørskab.

Vi er en del af I&E-satsningen på Københavns Universitet der skal fremme innovation og entreprænørskab på tværs af universitetet. Satsningen inkluderer os og to andre UCPH innovation hubs, nemlig SUND Hub og SCIENCE Hub, og vi leverer værktøjskasser, undervisningsforløb og meget mere.